top of page
Search

Αρχίζει η καταβολή του εφάπαξ ποσού σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους |BCI CYPRUS

Άμεσα τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα για επιδότηση επιτοκίων, καθώς και η εφάπαξ επιχορήγηση σε μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19.

Μετά και την έγκριση των δύο από τα τρία μέτρα, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, εξήγησε πώς οι πολίτες θα επωφελούνται των μέτρων από την ερχόμενη εβδομάδα. Επιδότηση επιτοκίων -------------- Με επιδότηση σχεδόν του συνόλου του επιτοκίου για τα πρώτο έτος, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις θα μπορούν να συνάπτουν δάνεια που αναμένεται να δώσουν ανάσα τόσο σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά όσο και στην οικοδομική βιομηχανία. To πρώτο μέτρο, αφορά το σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, του οποίου στόχος είναι η στήριξη των νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. «Αποτελεί πεποίθησή μας, ότι η επιδότηση επιτοκίου έστω για καθορισμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες», ανέφερε ο κ. Πετρίδης. Εξήγησε ότι μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγινε εκτενής διαβούλευση και με τις τράπεζες για να ενταχθούν στο Σχέδιο και 10 Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν αποδεχθεί τους όρους του Σχεδίου και εντάχθηκαν σε αυτό. Από τη Δευτέρα, πρόσθεσε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνήσουν με το πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, το οποίο συμμετέχει στο Σχέδιο και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτό. Σημείωσε ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε έγκριση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, η οποία παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου. To τελικό Σχέδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και οδηγός με χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις.Το  σχέδιο αφορά νέα δάνεια για σκοπούς ιδιοκατοίκησης (πρώτης κατοικίας). Καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από την 1/03/2020 – 31/12/2020, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) – 10 πιστωτικά ιδρύματα. Σημειώνω ότι εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης. Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €300.000. Η διάρκεια της επιδότησης του επιτοκίου θα είναι για περίοδο τεσσάρων ετών, και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαίες μονάδες (150 μονάδες βάσης). Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ. Το δεύτερο μέτρο, αφορά το σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, του οποίου στόχος είναι η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας. «Το μέτρο αυτό, θεωρούμε ότι θα συμβάλει στην ικανοποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης αλλά και για επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας. Το Σχέδιο αυτό έτυχε μόλις χθες, της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα», ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ. Είπε επίσης ότι εντός της ερχόμενης εβδομάδας, θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, η οποία θα είναι παρόμοια με αυτή που θα ακολουθείται για τα στεγαστικά δάνεια, αλλά και κατάλογος με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο Σχέδιο.  Το Σχέδιο αυτό, καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, από οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις.  Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.  Η διάρκεια επιδότησης επιτοκίου είναι τα τέσσερα έτη.   Επίσης αφορά δάνεια που συνάπτουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το ανώτατο ύψος του δανείου, που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση και το οποίο θα τυγχάνει επιδότησης το επιτόκιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €800.000    Στο Σχέδιο θα μπορούν να συμμετέχουν και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της ΕΤΕπ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης.  Η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής: Για το 1ο και 2ο έτος Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι μέχρι 350 μονάδες βάσης Για το 3ο - 4ο έτος Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι               200 μονάδες βάσης Μεγάλες επιχειρήσεις   150 μονάδες βάσης Απαντώντας σε ερώτηση για την επιδότηση των επιτοκίων, ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι για τα επιχειρηματικά δάνεια για τα πρώτα χρόνια είναι σχεδόν πλήρης η επιδότηση του επιτοκίου, αφού ο μέσος όρος του επιτοκίου όπως χρεώνεται αυτή τη στιγμή, καλύπτεται από την επιδότηση. Η επιχορήγηση θα είναι κάπως λιγότερη τον τρίτο και τον τέταρτο χρόνο. Πρόσθεσε ότι το επιτόκιο του κάθε δανείου αυξομειώνεται ανάλογα με το ρίσκο. Όσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια το επιτόκιο των οποίων βρίσκεται περίπου στο 2,3% με 2,4%, ανέφερε ότι η επιδότηση καλύπτει περίπου το μεγαλύτερο μέρος. Την ερχόμενη εβδομάδα οι επιταγές για την εφάπαξ στήριξη επιχειρήσεων και αυτοεργοδοτουμένων   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Όσον αφορά το μέτρο για την απευθείας στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και αυτοτελώς εργαζομένων, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό, με εφάπαξ ποσό για κάλυψη οφειλών σε ενοίκια ή άλλα λειτουργικά έξοδα, ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ελπίδα οι επιταγές να φτάσουν στους δικαιούχους μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.  Οι δυνητικοί δικαιούχοι ανέρχονται στις 40000 – 50000 επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι. Σημείωσε ότι για την εφάπαξ χορηγία, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Νοουμένου ότι, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ήταν δικαιούχοι και έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των Ειδικών Σχέδιων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο 13/04/2020 – 12/05/2020, θα λάβουν τη σχετική επιταγή απευθείας.  «Μόλις χθες, λάβαμε τη σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των επιταγών στους δικαιούχους», ανέφερε ο Υπουργός. Τα εφάπαξ ποσά χορηγίας είναι τα ακόλουθα, για αυτοτελώς εργαζόμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και εργοδοτούν: 1 άτομο προσωπικό              -   €1250 2-5 άτομα προσωπικό           -   €3000 6-9 άτομα προσωπικό           -   €4000 10 – 50 άτομα προσωπικό    -   €6000 Ερωτηθείς κατά πόσο αυτή η εφάπαξ χορηγία είναι ικανή να καλύψει το τεράστιο κενό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, έκαναν αναστολή καταβολής ενοικίου την περίοδο του lockdown και άλλες πήραν μέτρα φοροελάφρυνσης. Η Κύπρος είπε έλαβε τρία μέτρα, την αναστολή των εξώσεων, την επιστροφή φόρου και απευθείας χορηγία, η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί χορηγία για τα ενοίκια και να στοιχίσει και λιγότερα. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες που θα δώσει εφάπαξ επιχορήγηση και χωρίς όρους γιατί κάποιος μπορεί να έχει δόση, άλλος ενοίκιο και άλλος να έχει περισσότερα λειτουργικά έξοδα ή έξοδα σε προμηθευτές, Επιλέξαμε όπως είπε να είμαστε πιο τολμηροί και πιο γενναιόδωροι και σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις αυτές στηρίχθηκαν και κατά τη διάρκεια της αναστολής εργασιών, ενώ χαρακτήρισε άδικη την οποιαδήποτε κριτική. Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι από την αρχή η Κυβέρνηση δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα στον εργαζόμενο και στον Κύπριο επιχειρηματία, εξαντλώντας τη δημοσιονομική της ευελιξία, αλλά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, χωρίς να διακινδυνεύσει δημοσιονομικό εκτροχιασμό. «Με συνέπεια αυτό πράξαμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε», σημείωσε. Είπε επίσης ότι το συνολικό ύψος του Προγράμματος στήριξης της Κυβέρνησης περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημοσιονομικού περιεχομένου που εκτιμώνται περίπου στο 1.2 δις ευρώ, και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων πέραν του 1.7 δις ευρώ. Αισιοδοξία τραπεζών για την οικονομία ---------------------------------------- Μιλώντας στη διάσκεψη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Ιωάννης Μάτσης καλωσόρισε τις εξαγγελίες του ΥΠΟΙΚ και της Κυβέρνησης, αναφέροντας ότι το εύρος του πακέτου είναι ένα από τα μεγαλύτερη της Ευρώπης και αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ενώ βοηθά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο κ. Μάτσης εξέφρασε αισιοδοξία για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, αναφερόμενος σε θετικές ενδείξεις του προπορευόμενου οικονομικού δείκτης της Ελληνικής Τράπεζας αλλά και στα στοιχεία από την ευρεία χρήση τραπεζικών καρτών από τους καταναλωτές μετά το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας.   Αναφερόμενος στο ενδιαφέρον που υπάρχει για το σχέδιο αναστολής των δόσεων ανέφερε ότι το συνολικό ενδιαφέρον αφορά δάνεια ύψους πέραν των 10 δις. ευρώ και 60 χιλιάδες πελάτες. Όσον αφορά το δυνητικό ενδιαφέρον για νέα στεγαστικά δάνεια, εξέφρασε την πεποίθηση ότι από τις πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν θα αναθερμανθεί το ενδιαφέρον και με το σχέδιο της Κυβέρνησης, βοηθώντας στην ανάκαμψη. Ανέφερε επίσης ότι οι τράπεζες έχουν θέληση, διάθεση και την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια για να στηρίξουν τους πελάτες τους και να προσφέρουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Εξάλλου ερωτηθείς ο Υπουργός Οικονομικών για το κατά πόσο επεξεργάζεται η Κυβέρνηση σενάρια σε περίπτωση επιδείνωσης της πανδημίας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κύπρος μέσω του πρώτου πακέτου στήριξης έδωσε από τον κρατικό προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ για στήριξη και προετοιμασία του συστήματος υγείας για αντιμετώπιση του COVID – 19 και του ενδεχόμενου μιας δεύτερης έξαρσης. Ανέφερε ότι τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες, τα συστήματα υγείας είναι τώρα πιο προετοιμασμένα, ώστε να μην επαναληφθούν σκηνές που είδαμε με το πρώτο κύμα. Ανέφερε παράλληλα ότι νέο lockdown δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα ίδια κριτήρια που αντιμετωπίστηκε και ότι «θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό τον κίνδυνο».   Ερωτηθείς για το κατά πόσο σε περίπτωση επιδείνωσης της οικονομίας μπορεί να υπάρξει περικοπή στο κρατικό μισθολόγιο, ανέφερε ότι σε συνθήκες αβεβαιότητας κανένας υπουργός σε καμιά χώρα δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Η Κύπρος είπε, έχει επιλέξει μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική για να συντηρήσει τα εισοδήματα  και να διατηρήσει την αγοραστική δύναμη. Πρόσθεσε ότι για να υπάρξει ανάκαμψη πρέπει το διαθέσιμο εισόδημα να υπάρχει και ότι δεν είναι σώφρον αυτή τη στιγμή να προχωρήσει η Κυβέρνηση σε περικοπές. Είπε ότι απεύχεται να χρειαστεί να προβεί η Κυβέρνηση σε μια μείωση των δαπανών γιατί κινδυνεύουν τα διαθέσιμα ρευστά της. Πρόσθεσε ωστόσο ότι βλέπει πως οι μέχρι τώρα πολιτικές οδήγησαν στο να διατηρηθεί μεγάλο μέρος της αγοραστικής δύναμης και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί αυτή η επιτυχημένη πορεία. Πηγή: ΚΥΠΕ2 views0 comments

コメント


bottom of page