top of page
Search

Ενημερώνει τη Βουλή για τα νέα μέτρα στήριξης,τη Δευτέρα, ο Υπ. Οικονομικών|BCI CYPRUSΕνημερώνει τη Βουλή για τα νέα μέτρα στήριξης,τη Δευτέρα, ο Υπ. Οικονομικών

Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης ,ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα, στις 11.10 για το νέο πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας που εξαγγέλθηκε από την Κυβέρνηση, για σκοπούς αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε την Πέμπτη το νέο κυβερνητικό πακέτο που αφορά 13 μέτρα που συνδυάζουν απευθείας στήριξη πέραν των €100 εκατ., επιδότηση επιτοκίων (επίπτωση €200 εκατ σε 4 χρόνια) και εγγυήσεις για άντληση ρευστότητας μέχρι και €1,7 δισ μέσω των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Κατά την παρουσίαση ο κ. Πετρίδης, τόνισε ότι το δεύτερο αυτό πακέτο στοχεύει στην εμπέδωση του κλίματος εμπιστοσύνης, καθώς η Κύπρος εισέρχεται στη δεύτερη φάση της κρίσης του κορωνοϊού με την επανεκκίνηση της οικονομίας και θα προστεθεί στην 1η δέσμη μέτρων κατά την πρώτη φάση του κορωνοϊού με 60 κρατικές παρεμβάσεις ύψους €1,2 δισ, είπε ο κ. Πετρίδης. Ο κ. Πετρίδης διευκρίνισε ότι τα σχέδια εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ δεν χρειάζονται κοινοβουλευτική έγκριση, επειδή για τις απαιτούμενες δαπάνες υπάρχουν ήδη οι πιστώσεις και η όποια  για τα σχέδια νέα δημοσιονομική επίπτωση θα προκύψει το 2021.  Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε ότι με τη Βουλή θα συζητηθούν συνολικά τα νέα μέτρα και αν χρειάζεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός θα κατατεθεί καλώντας τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε πλήρη σύμπλευση με την Κυβέρνηση. Η Επιτροπή Οικονομικών στην ημερήσια διάταξη της Δευτέρας έχει το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την εξυγίανση Πιστωτικών  Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών, την τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας  για βεβαίωση  και  Είσπραξη  Φόρων  που στοχεύσει σε βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης  με  την  εισαγωγή  διατάξεων  για  απλοποίηση  του φορολογικού  συστήματος  και  ενδυνάμωση  της  εισπραξιμότητας  του φόρου,  οι  οποίες  αναμένεται  να  παρέχουν  στο  Τμήμα Φορολογίας ενισχυμένες  εξουσίες  για  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  και  αύξηση  των εσόδων. Τα μέλη της Επιτροπής θα τοποθετηθούν κατά τη συνεδρία και για τα εναρμονιστικά νομοσχέδια για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα  αφορούν στην φορολόγηση εξόδου και τη φορολόγηση υβριδικών μέσων και το επιτόκιο αναφοράς για σκοπούς φορολόγησης. Αναφορικά με το νομοσχέδιο που άπτεται του επιτοκίου αναφοράς για σκοπούς φορολόγησης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή απέστειλε επιστολή στην Επιτροπή, την οποία κατέχει το ΚΥΠΕ, με την οποία ενημερώνει τα μέλη του σώματος ότι με βάση γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας είναι θεμιτή τη αναδρομική ισχύς του προτεινόμενου νόμου. Ταυτόχρονα υπενθυμίζεται ότι ο φορολογικός χειρισμός του πλαισίου της νοητής έκπτωσης τόκου παραμένει  ο ίδιος και ότι τροποποιούνται οι διατάξεις αναδρομικά για να αποδοθεί με σαφήνεια το πνεύμα του νομοθέτη καθώς θα αντικατοπτρίζεται με πλήρως η πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής θα συζητήσουν τα δύο νομοσχέδια που αναβλήθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής για τη Χρηματοδοτική  Μίσθωση και τον καταργητικό νόμο για τη Σύσταση  και  Λειτουργία του  Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. Προς συζήτηση τη Δευτέρα είναι και η πρόταση νόμου του Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, που στοχεύει στην αποτροπή τυχόν κακή τη πίστει ή λόγω καταχρηστικής άρνησης του ιδιοκτήτη προσκόμισης της απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία γραπτής δήλωσης με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του για τη χρήση  του  υποστατικού  για  παροχή  υπηρεσιών  στοιχήματος,  σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί ή δεν υφίσταται ή έχει απωλεσθεί το συμφωνητικό έγγραφο. Πηγή ΚΥΠΕ

3 views0 comments
bottom of page