top of page
Search

Χωρίς επισκεπτήριο οι κατασκηνώσεις το καλοκαίρι - Αναλυτικές οδηγίες|BCI GREECE


Αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, άτομα με Αναπηρίες και ηλικιωμένους, καθώς και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Τα οργανωτικά μέτρα και ο καθορισμός διαδικασιών σε κάθε κατασκήνωση κρίνονται αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο.


Σύμφωνα με τα μέτρα, το επισκεπτήριο στις κατασκηνώσεις απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.


Λίγο πριν την άφιξη κάθε νέας ομάδας κατασκηνωτών, ανά δύο εβδομάδες, συστήνεται ο έλεγχος του προσωπικού με μοριακή δοκιμασία (PCR).


Γενικά μέτρα


Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των κατασκηνώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:


1. Ορισμός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των κατασκηνωτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών

2. Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλωσίμων που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρηθούν με μεγάλη προσοχή γιατί τα άτομα αυτά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και συχνά συνυπάρχουν προβλήματα υγείας όπως είναι τα καρδιολογικά, αναπνευστικά και νευρολογικά νοσήματα.

3. Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού, κατασκηνωτών και συνοδών ΑμεΑ

4. Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής με επίκεντρο την δημιουργία μικρών και σταθερών ομάδων κατασκηνωτών και προσωπικού σε όλο το φάσμα της διαμονής και των δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ελάχιστης ανάμιξης τους.

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων το προσωπικό κάθε ομάδας να είναι σταθερό και να μην εναλλάσσεται.

5. Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας των μελών της κατασκήνωσης, σε συνεργασία με το προσωπικό και την ιατρονοσηλευτική ομάδα, με εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη COVID-19

6. Συντονισμός της διαχείρισης υπόπτου κρούσματος και της επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ

7. Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες) για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και κατασκηνωτών, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κτλ)


Πρόβλεψη για την προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από COVID-19


• Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες από τις ομάδες υψηλού κινδύνου θα μπορούσαν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν θα τους εκθέτει σε άμεση επαφή με τους κατασκηνωτές και θα περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό (τηλε-εργασία, ατομικό γραφείο κτλ).

• Κατασκηνωτές με υποκείμενα νοσήματα μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση, εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους.

• Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην εκθέσουν τα άτομα αυτά στον κίνδυνο λοίμωξης.

• Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και

Ηλικιωμένων Ατόμων συστήνεται μοριακός έλεγχος για κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε όλους τους κατασκηνωτές και τους συνοδούς / φροντιστές τους, κατά προτίμηση 24 έως 72 ώρες πριν την είσοδο στην κατασκήνωση. Επίσης, μοριακός έλεγχος συστήνεται να πραγματοποιείται και σε όλα τα σταθερά μέλη του προσωπικού της κατασκήνωσης στο τέλος της κάθε 10ήμερης κατασκηνωτικής περιόδου και πριν την έναρξη της επόμενης και την υποδοχή της νέας ομάδας κατασκηνωτών.


Αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο της κατασκήνωσης


• Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι ενήμερο και ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με λοίμωξη COVID-19 και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων. Οι γονείς των κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση, δε θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα που θέτουν την υποψία λοίμωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους.

• Συστήνεται ο έλεγχος του προσωπικού με μοριακή δοκιμασία (PCR) λίγο πριν την άφιξη κάθε νέας ομάδας κατασκηνωτών (ανά δύο εβδομάδες).

• Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και με προγραμματισμό ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που θα εστιάζει σε τρία θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας , καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία, κτλ), β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες 14 ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, δε θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την περαιτέρω διαχείριση και γ) Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων, το αποτέλεσμα μοριακής δοκιμασίας για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 και ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού για τη συμμετοχή στην κατασκήνωση ατόμων που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

• Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα απολύτως απαραίτητα άτομα για τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κτλ). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.

• Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, εάν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πούλμαν για τις μετακινήσεις των κατασκηνωτών, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-52020 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) για τη λειτουργία των τουριστικών οχημάτων και να υπάρχει υπεύθυνος συνοδός από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ώστε να επιβλέπεται η ορθή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων κατά τη μετακίνηση, η τήρηση των αποστάσεων και η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού .

• Προγραμματισμός όλων των δραστηριοτήτων σε μικρές ομάδες κατασκηνωτών. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να είναι προκαθορισμένες και σταθερές ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν, η ανάμιξη κατασκηνωτών και κατά συνέπεια να περιορίζονται οι πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιμώξεων. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν περιορισμένο αριθμό κατασκηνωτών και να περιλαμβάνουν πάντα τις ίδιες σταθερές ομάδες κατασκηνωτών. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του περιορισμού του κύκλου διασποράς μιας ενδεχόμενης λοίμωξης, διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

• Το επισκεπτήριο απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έρχεται αυστηρά ένας μόνο γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά μάσκα και θα παραμένει για σύντομο χρονικό διάστημα. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων

Για τους ενήλικες / υπερήλικες κατασκηνωτές απαγορεύονται οι επισκέψεις.

• Συστήνεται να αποφεύγονται οι προσωρινές άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών ή/και μελών του προσωπικού που διαμένουν στο χώρο της κατασκήνωσης και να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.

• Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων


Απαγορεύονται οι άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών. Οι συνοδοί / φροντιστές των κατασκηνωτών ΑμεΑ διαμένουν στον ίδιο χώρο μαζί τους στο διπλανό κρεβάτι και δεν εξέρχονται από την κατασκήνωση που λειτουργεί ως κλειστή δομή.


Διαμονή


• Συστήνεται στο χώρο διαμονής των κατασκηνωτών να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των κρεβατιών που είναι τοποθετημένα παράλληλα. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη ύπνου «πόδια - κεφάλι» και στην περίπτωση αυτή, η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών μπορεί να μειωθεί στο 1 μέτρο.

• Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιμες κλίνες είναι κουκέτες και η χρήση τους είναι αναπόφευκτη, συστήνεται η διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» και τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των κουκετών που είναι παράλληλες. Εναλλακτικά, συστήνεται η τοποθέτηση κουκετών σε σειρά με διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» τόσο μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και μεταξύ των παιδιών που κοιμούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες.


Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων


Ηλικιωμένοι κατασκηνωτές και Άτομα με Αναπηρίες με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να κοιμούνται σε κουκέτες.


• Να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης των ατομικών ειδών και των προσωπικών αντικειμένων για κάθε κατασκηνωτή ξεχωριστά

• Σε κοιτώνες που διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα να γίνεται χρήση αυτής από τους διαμένοντες με τήρηση των κανόνων υγιεινής, για αποφυγή του συνωστισμού και της αναμονής στις κοινόχρηστες τουαλέτες.

• Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαμονής καθώς και της κοινής χρήσης ρουχισμού, κλινοσκεπασμάτων και λοιπών προσωπικών αντικειμένων

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής


Συστήνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να διέπετε από το πνεύμα του περιορισμού του αριθμού των συμμετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων από προκαθορισμένες και σταθερές υποομάδες παιδιών σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες και να αποφεύγεται η ανάμιξη κατασκηνωτών από άλλες ομάδες/κοινότητες.


Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιμερισμός των κατασκηνωτών σε χώρους και χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδομές της κατασκήνωσης με όσο το δυνατό πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τους κατασκηνωτές.


Σίτιση


• Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης

• Εάν γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την εξυπηρέτηση μικρού αριθμού κατασκηνωτών κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά τη διαδικασία διανομής του γεύματος

• Εναλλακτικά, τα γεύματα μπορούν να διανέμονται σε ατομικά πακέτα, σε κάθε ομάδα ξεχωριστά και με ευθύνη των ομαδαρχών να καταναλώνονται στο χώρο διαμονής, με προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και συντήρησης τροφίμων καθώς και στην απομάκρυνση των απορριμμάτων

• Εάν υπάρχουν κυλικεία στο χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να προσφέρουν μόνο συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά και να υπάρχει μέριμνα για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των κατασκηνωτών στην αναμονή για εξυπηρέτηση

Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής

• Προγραμματισμός ωραρίου ανά ομάδες για την ατομική υγιεινή και το μπάνιο των κατασκηνωτών με πρόβλεψη για έκτακτες ανάγκες

• Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις

• Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) στις τουαλέτες.

• Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ, κ.ά.) για την εκπαίδευση των κατασκηνωτών σχετικά με τις πρακτικές πλυσίματος των χεριών και υγιεινής του βήχα.

Καθαριότητα χώρων, απολύμανση επιφανειών

• Συστηματικός και επαρκής φυσικός αερισμός όλων των χώρων και ιδιαίτερα των κοιτώνων

• Εάν υπάρχουν κλιματιστικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή και με την προϋπόθεση της συστηματικής και πρόσφατης συντήρησης τους. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση. 

• Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες, , κλπ), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, μετά τον καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.

• Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, μακριά από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε δέρμα και βλεννογόνους

• Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ,

• Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύμανση με ψεκασμό ή εκνέφωση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας


Μέτρα ατομικής υγιεινής και υποδομή / εκπαίδευση


Εκπαίδευση των κατασκηνωτών και συστηματική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδομών και υλικών, όπως νιπτήρες με τρεχούμενο νερό και αλκοολούχα αντισηπτικά που θα εφαρμόζονται πάντα με την επίβλεψη ενήλικα ιδιαίτερα για παιδιά ΑμεΑ.


-Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα όταν είναι εμφανώς λερωμένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής και υγρών, μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και μετά από πιθανή επαφή με εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.

-Συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος πριν και μετά τη χρήση κοινού εξοπλισμού ή συσκευών, όπως οθόνες αφής και πληκτρολόγια ή μετά από αθλητικές δραστηριότητες και χρήση οργάνων γυμναστικής

-Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο,

-Απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντιλου στους κάδους

απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών - Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα

- Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων και συσκευών - Απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα, καθώς και να χρησιμοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και μπουκάλια

-Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό -Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των παιδιών. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού. 


Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων


Συνιστάται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό της κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή κινδύνου επαφής με αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των κατασκηνωτών. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού. 


Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική 


-Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το επισκεπτήριο και τους εξωτερικούς συνεργάτες της κατασκήνωσης.


Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρίες και Ηλικιωμένων Ατόμων


Οι συνοδοί / φροντιστές καθώς και τα μέλη του προσωπικού, όταν έρχονται σε στενή επαφή με κατασκηνωτές και η φύση της εργασίας τους θέτει τον κίνδυνο έκθεση σε εκκρίσεις του αναπνευστικού ή άλλα βιολογικά υγρά, θα πρέπει εκτός από την προστατευτική μάσκα, να φορούν γάντια μιας χρήσης, αδιάβροχη ποδιά και οφθαλμική προστασία (ασπίδα προσώπου ή γυαλιά ευρέος οπτικού πεδίου). Μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας θα πρέπει να ακολουθεί η υγιεινή των χεριών.


Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19


Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19;


• Ο κατασκηνωτής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί και ενημερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειμένου να προβεί στην πρώτη κλινική αξιολόγηση

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην κλινική αξιολόγηση (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη

και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων

• Ειδοποιείται ο γονέας / κηδεμόνας / συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή.

• Ζητείται άμεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο κατασκηνωτής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα το μοριακό διαγνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο κατασκηνωτής παραμένει σε απομόνωση με κατ' οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr)


Αν το τεστ βγει θετικό:


• Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ

• Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσματος (κατασκηνωτές, μέλη του προσωπικού κτλ)

• Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής 

• Όλα τα άτομα που από τη διαδικασία της επιδημιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή, θα απομακρυνθούν από την κατασκήνωση, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες μετά την τελευταία επαφή τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.


Αν το τεστ βγει αρνητικό:


• Ο κατασκηνωτής θα μπορεί να επιστρέψει στην κατασκήνωση μετά την συμπλήρωση τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του και με ιατρική γνωμάτευση που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα.

 


skai.gr3 views0 comments

Comments


bottom of page