top of page
Search

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο: Προσφορά εργασίας. Greek Community of Toronto: Employment opportunities


Πως να γίνετε Μέλος της Εκπαιδευτικής Οικογένειας «Παιδεία» της Ελληνικής Κοινότητας του Τορόντο. Σας ενδιαφέρει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας; Οι δάσκαλοί μας είναι μια ποικιλόμορφη και έξυπνη ομάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Όλοι στο Τμήμα Παιδείας της ΕΚΤ, πιστεύουμε στην αποστολή μας, η οποία είναι να εμπνεύσουμε τα ελληνόπουλα της παροικίας μας να γίνουν ενεργοί Ελληνοκαναδοί πολίτες. Για τους παραπάνω λόγους, αναζητούμε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν ενεργά την εκμάθηση και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Η απασχόληση σε ένα από τα σχολεία μας δεν είναι απλά μία δουλειά. Αποτελεί λειτούργημα για εκείνους που επιδιώκουν την πρόκληση και την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά έθιμα, παραδόσεις και αξίες. Λόγω του γεγονότος ότι οι μαθητές μας μαθαίνουν Ελληνικά με τη βοήθεια του προγράμματος Παιδεία, το διδακτικό μας προσωπικό καλείται να εφαρμόσει το εφαρμόσει στις σχολικές μας αίθουσες. Σε αντάλλαγμα, η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο προσπαθεί να παρέχει ανταγωνιστικούς μισθούς και πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη. Όλα τα εκπαιδευτικά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες των σχολείων μας και σε ορισμένες από τις πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε. Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο επιδιώκει να προσελκύσει και να υποστηρίξει ταλαντούχους εκπαιδευτικούς και δέχεται αιτήσεις για τις διάφορες θέσεις που δημοσιεύονται σε ολόκληρη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αιτήσεις ακόμη και αν δεν υπάρχει κάποια προκήρυξη για συγκεκριμένες θέση εργασίας. Δεχόμαστε αιτήσεις και από ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει κάποιο παιδαγωγικό πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν την επάρκειά τους στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό: 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν την επάρκειά τους, με οποιοδήποτε τίτλο σπουδών από τριτοβάθμια σχολή της Ελλάδας ή της Κύπρου και εφόσον έχουν φοιτήσει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. 2. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν την επάρκειά τους, με πιστοποιητικό επιπέδου Γ1 από τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας.

Join our GCT Paideia Family Would you be interested in teaching Greek? We are a diverse and intelligent group of educators, who share a passion for teaching and learning. Everyone at the GCT Department of Education believes in our mission to inspire our youth to become active Greek-Canadian citizens. What a better way to start by helping us achieve that. We are looking for people who share our passion for learning and promoting Greek Language and Heritage. Employment at one of our Paideia schools is not just a job. It can be a vocation for those who seek a challenge, a commitment, and a sense of belonging to a vibrant community of people with common customs, traditions and values. Due to the fact that our students are learning Greek with the help of Paideia, our new comprehensive curriculum, it is required that teaching staff implement all elements of this program in their classrooms. In return, the Greek Community of Toronto strives to provide competitive salaries and opportunities for growth. All members of the Greek Community are encouraged to participate in everyday school activities and annual cultural events which are organized by the GCT. The Greek Community of Toronto seeks to attract, retain, and support a diverse and talented workforce and invites applications for the positions posted. Moreover, we encourage interested candidates to apply anytime, even if there are no postings available on our website. Professionals who haven’t completed a teacher education program may apply. However, the GCT will seek proof that you are able to communicate effectively in Greek. To satisfy the “Greek knowledge” requirement you need: 1. Proof of proficiency by possessing a degree at a teacher education program or any other University program in Greece. Greek High School graduates from Greece may also be considered due to their fluency. 2. To have successfully passed the C1 Ellinomatheia Exams, and to have obtained the C1 Ellinomatheia Certificate.

Sincerely,

Department of Education Greek Community of Toronto 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: (416) 425-2485 Email: education@greekcommunity.org


107 views0 comments
bottom of page