Search

Νέες ευκαιρίες στις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας – Καναδά


Σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και για την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα από τον Καναδά, δημιουργεί η νέα Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά (CETA), όπως αναφέρει στο Capital.gr, ο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο του Καναδά. Με σκοπό την αύξηση του όγκου των διμερών συναλλαγών με διατήρηση του ελληνικού πλεονάσματος, αναφέρει ο κ. Ιωαννίδης, το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει μια σειρά χρήσιμων εργαλείων στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις με αιχμή του δόρατος τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αλλά και ευρύτερα το παγκόσμιο δίκτυο των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Τα εργαλεία αυτά εμπλουτίζονται και λειτουργούν συμπληρωματικά με εκείνα που παρέχουν φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως η Τράπεζα Eurobank. Δεδομένου ότι στον Καναδά δεν λειτουργεί καμία ελληνική τράπεζα, η Eurobank αποτελεί τη "γέφυρα" για τους επιχειρηματίες των δύο χωρών, μέσω του Exportgate.gr, της πιο ολοκληρωμένης ελληνικής ηλεκτρονικής πύλης για την πρόσβαση ελληνικών και κυπριακών εξαγωγικών/εισαγωγικών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο, αλλά και του Trade Club Alliance, του πρώτου παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου διασύνδεσης επιχειρήσεων, στο οποίο είναι ιδρυτικό μέλος.

Συνέντευξη στη Νένα Μαλλιάρα

- Κύριε Ιωαννίδη, ποιες είναι οι επιχειρηματικές σχέσεις Καναδά - Ελλάδας και πώς αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της CETA;

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γεν. Προξενείου για το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017, τo ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας-Καναδά ανήλθε στα 119 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 18,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η ισχυρή ελληνοκαναδική ομογενειακή κοινότητα αποτελεί ένα σαφές σημείο εκκίνησης για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά του Οντάριο, αλλά και την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα.

Το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά πλεονασματικό, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης καθώς η καναδική αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Πέραν των τροφίμων και των ποτών ο Καναδάς προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς παραγωγής των καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, των δομικών υλικών αλλά και τουριστικών υπηρεσιών. Κατά την τρέχουσα περίοδο αξιολογούμε και κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ευκαιριών σε περισσότερο εξειδικευμένους τομείς όπως της επιπλοποιίας και του κοσμήματος.

Στο πλαίσιο της νέας Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά (CETA), η προσωρινή εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, διανοίγονται, με βεβαιότητα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα. Η Συμφωνία αυτή αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, καθώς απελευθερώνει σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά σημαντικές παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις. Τα κυριότερα οφέλη της CETA συνοψίζονται στα εξής σημεία:

- Εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για το 98% των συνολικών προϊόντων (δασμολογικές κλάσεις) που η ΕΕ εξάγει στον Καναδά.

- Εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για το 90,9% των αγροτικών προϊόντων που η Ε.Ε. εξάγει στον Καναδά.

- Προστασία 143 "Γεωγραφικών ενδείξεων" της ΕΕ στον Καναδά, ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας, που θα προσδώσει στα ευρωπαϊκά προϊόντα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και θα συμβάλλει στην προώθησή τους στην καναδική αγορά, βάσει κριτηρίων ποιότητας. Από αυτές τις 143 Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις οι 16 αφορούν ελληνικά προϊόντα και συγκεκριμένα τυριά, όπως φέτα, γραβιέρα Κρήτης και Νάξου, κεφαλογραβιέρα, μανούρι, κασέρι, ελαιόλαδο (Καλαμάτα, Σητεία, Λακωνία, Κολυμβάρι), ελιές Καλαμάτας και Άμφισσας, φασόλια Πρεσπών, Καστοριάς και Φλώρινας, κρόκο Κοζάνης και μαστίχα Χίου. Αυτό, πρακτικά, για τις ελληνικές Π.Γ.Ε. σημαίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, δημιουργώντας ανάχωμα στο φαινόμενο της παραποίησης των ελληνικών προϊόντων στην καναδική αγορά και της εμπέδωσης των χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν τα αυθεντικά Ελληνικά προϊόντα.

- Σταδιακή εξάλειψη εισαγωγικών δασμών για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και διάφορων γραφειοκρατικών εμποδίων στην καναδική αγορά, όπως π.χ. για το κόστος προμήθειας που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Κρατικού Μονοπωλίου Οινοπνευματωδών- LCB (Liquor Control Board).