top of page
Search

Νέες ευκαιρίες στις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας – Καναδά


Σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και για την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα από τον Καναδά, δημιουργεί η νέα Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά (CETA), όπως αναφέρει στο Capital.gr, ο κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο του Καναδά. Με σκοπό την αύξηση του όγκου των διμερών συναλλαγών με διατήρηση του ελληνικού πλεονάσματος, αναφέρει ο κ. Ιωαννίδης, το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει μια σειρά χρήσιμων εργαλείων στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις με αιχμή του δόρατος τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αλλά και ευρύτερα το παγκόσμιο δίκτυο των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Τα εργαλεία αυτά εμπλουτίζονται και λειτουργούν συμπληρωματικά με εκείνα που παρέχουν φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως η Τράπεζα Eurobank. Δεδομένου ότι στον Καναδά δεν λειτουργεί καμία ελληνική τράπεζα, η Eurobank αποτελεί τη "γέφυρα" για τους επιχειρηματίες των δύο χωρών, μέσω του Exportgate.gr, της πιο ολοκληρωμένης ελληνικής ηλεκτρονικής πύλης για την πρόσβαση ελληνικών και κυπριακών εξαγωγικών/εισαγωγικών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο, αλλά και του Trade Club Alliance, του πρώτου παγκόσμιου ψηφιακού δικτύου διασύνδεσης επιχειρήσεων, στο οποίο είναι ιδρυτικό μέλος.

Συνέντευξη στη Νένα Μαλλιάρα

- Κύριε Ιωαννίδη, ποιες είναι οι επιχειρηματικές σχέσεις Καναδά - Ελλάδας και πώς αυτές θα μπορούσαν να ενισχυθούν μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της CETA;

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γεν. Προξενείου για το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017, τo ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας-Καναδά ανήλθε στα 119 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 18,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η ισχυρή ελληνοκαναδική ομογενειακή κοινότητα αποτελεί ένα σαφές σημείο εκκίνησης για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά του Οντάριο, αλλά και την υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα.

Το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά πλεονασματικό, με περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης καθώς η καναδική αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Πέραν των τροφίμων και των ποτών ο Καναδάς προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς παραγωγής των καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, των δομικών υλικών αλλά και τουριστικών υπηρεσιών. Κατά την τρέχουσα περίοδο αξιολογούμε και κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις ευκαιριών σε περισσότερο εξειδικευμένους τομείς όπως της επιπλοποιίας και του κοσμήματος.

Στο πλαίσιο της νέας Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά (CETA), η προσωρινή εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, διανοίγονται, με βεβαιότητα, νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα ελληνικά προϊόντα. Η Συμφωνία αυτή αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, καθώς απελευθερώνει σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά σημαντικές παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις. Τα κυριότερα οφέλη της CETA συνοψίζονται στα εξής σημεία:

- Εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για το 98% των συνολικών προϊόντων (δασμολογικές κλάσεις) που η ΕΕ εξάγει στον Καναδά.

- Εξάλειψη των εισαγωγικών δασμών για το 90,9% των αγροτικών προϊόντων που η Ε.Ε. εξάγει στον Καναδά.

- Προστασία 143 "Γεωγραφικών ενδείξεων" της ΕΕ στον Καναδά, ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά υψηλής ποιότητας, που θα προσδώσει στα ευρωπαϊκά προϊόντα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και θα συμβάλλει στην προώθησή τους στην καναδική αγορά, βάσει κριτηρίων ποιότητας. Από αυτές τις 143 Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις οι 16 αφορούν ελληνικά προϊόντα και συγκεκριμένα τυριά, όπως φέτα, γραβιέρα Κρήτης και Νάξου, κεφαλογραβιέρα, μανούρι, κασέρι, ελαιόλαδο (Καλαμάτα, Σητεία, Λακωνία, Κολυμβάρι), ελιές Καλαμάτας και Άμφισσας, φασόλια Πρεσπών, Καστοριάς και Φλώρινας, κρόκο Κοζάνης και μαστίχα Χίου. Αυτό, πρακτικά, για τις ελληνικές Π.Γ.Ε. σημαίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, δημιουργώντας ανάχωμα στο φαινόμενο της παραποίησης των ελληνικών προϊόντων στην καναδική αγορά και της εμπέδωσης των χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν τα αυθεντικά Ελληνικά προϊόντα.

- Σταδιακή εξάλειψη εισαγωγικών δασμών για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά καθώς και διάφορων γραφειοκρατικών εμποδίων στην καναδική αγορά, όπως π.χ. για το κόστος προμήθειας που εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Κρατικού Μονοπωλίου Οινοπνευματωδών- LCB (Liquor Control Board).

- Αύξηση των εισαγωγικών ποσοτικών ποσοστώσεων, όπως στα τυροκομικά προϊόντα, που θα επιτρέψει την αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε ένα κλάδο με ισχυρό εγχώριο ανταγωνισμό.

- Καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά των Δημοσίων Συμβάσεων (Δημόσιοι Διαγωνισμοί, Κρατικές Προμήθειες) του Καναδά, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο.

- Διευκόλυνση της ανταλλαγής υπηρεσιών, μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας εργασίας και καθορισμού ενιαίου πλαισίου αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων πιστοποιημένων επαγγελμάτων (όπως δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες) και τεχνικών επαγγελμάτων και προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Ποιοι είναι οι ελληνικοί τομείς ενδιαφέροντος από πλευράς Καναδά;

Βασικός τομέας ενδιαφέροντος παραμένει σταθερά εκείνος των υψηλής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, με εφαλτήριο το εμπεδωμένο ενδιαφέρον και την καλή γνώση των καταναλωτών για τη μεσογειακή διατροφή. Παράλληλα με την ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ελληνική διατροφή, το τελευταίο διάστημα έχουμε διαπιστώσει ισχυρό ενδιαφέρον από την πλευρά του Καναδά για κοινές δράσεις στους τομείς της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων. Υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, φαρμακευτικής και ιατρικής. Ενδιαφέρον εξάλλου υφίσταται και για τεχνολογικά προηγμένα δομικά υλικά, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα την περιοχή του Τορόντο. ​

- Ποιο είναι το μέγεθος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στον Καναδά και πώς προσβλέπετε τόσο οι Έλληνες επιχειρηματίες του Καναδά, όσο ενδεχομένως και Καναδοί επιχειρηματίες, να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, συνεργαζόμενοι με ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα εισαγωγών – εξαγωγών; Δεδομένου ότι στον Καναδά δεν δραστηριοποιείται πλέον καμία ελληνική τράπεζα, πώς δημιουργήσατε μέσω της Eurobank "γέφυρα" για τη σύνδεση των επιχειρηματιών από τις δύο χώρες;

Στον Καναδά δραστηριοποιούνται πολλοί Ελληνοκαναδοί επιχειρηματίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δράσης. Ξεχωρίζουν οι κλάδοι του εμπορίου, των κατασκευών, των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, των κινηματογραφικών παραγωγών, της εστίασης, των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών φιλοξενίας, κ.ά.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι διακεκριμένα μέλη της ελληνικής ομογένειας διευθύνουν συλλογικούς κλαδικούς φορείς καθώς και προγράμματα ανάπτυξης και προώθησης νεοφυών επιχειρήσεων σε σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και τεχνολογικά πάρκα.

Κατά συνέπεια, υφίσταται όντως προοπτική καλλιέργειας του ενδιαφέροντος της επιχειρηματικής κοινότητας στο Τορόντο με στόχο την αύξηση του όγκου των διμερών συναλλαγών με διατήρηση του ελληνικού πλεονάσματος. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει μια σειρά χρήσιμων εργαλείων στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις με αιχμή του δόρατος τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων αλλά και ευρύτερα το παγκόσμιο δίκτυο των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Η εργαλειοθήκη αυτή περιλαμβάνει στοχευμένη πληροφόρηση, συμβουλευτική επιχειρήσεων, διοργάνωση εμπορικών αποστολών από και προς την Ελλάδα και διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών των επιχειρήσεων, Β2Β ή/και B2G.

Τα εργαλεία αυτά εμπλουτίζονται και λειτουργούν συμπληρωματικά με εκείνα που παρέχουν φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως η Τράπεζα Eurobank, μέσα από κοινές δράσεις, πρωτοβουλίες και προγράμματα, τα οποία υποστηρίζονται ενεργά από το ΥΠΕΞ, τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την προώθηση της εξωστρέφειας. Μια σημαντική τέτοια πρωτοβουλία της Eurobank στον τομέα της επιχειρηματικής εξωστρέφειας είναι και η δημιουργία του Exportgate.gr, της πιο ολοκληρωμένης ελληνικής ηλεκτρονικής πύλης για την πρόσβαση ελληνικών και κυπριακών εξαγωγικών ή και εισαγωγικών επιχειρήσεων στο διεθνές εμπόριο. Η πρόσφατη στρατηγική συμμαχία του Exportgate.gr και κατ΄ επέκταση της Eurobank, με τον διεθνή κολοσσό BancoSantander απογείωσε τα οφέλη για τις εταιρείες-μέλη του Exportgate.gr, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ενταχθούν στο Trade Club Alliance, το πρώτο παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων, του οποίου η Eurobank είναι ιδρυτικό μέλος.

Από την πλευρά μας είχαμε μάλιστα την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε τον Οκτώβριο 2017, αντιπροσωπεία της ανώτατης και ανώτερης Διοίκησης της Eurobank, με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή & Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking, κ. Κώστα Βασιλείου. Με αφορμή την επίσκεψη του κλιμακίου της Eurobank στο Τορόντο, μας δόθηκε η ευκαιρία και συνδιοργανώσαμε ειδική εκδήλωση παρουσίασης των ανωτέρω πρωτοβουλιών της Τράπεζας στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης συμπεριέλαβε ενημέρωση και δικτύωση υψηλού επιπέδου και με σημαντικά μέλη της ομογενειακής επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικών φορέων της Παροικίας, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω κοινών πρωτοβουλιών.


18 views0 comments
bottom of page